ကမ္ဘာ့ အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့အတွက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်း၏ သတင်းစကား

ကမ္ဘာ့ အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့အတွက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်း၏ သတင်းစကား

ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ