လုပ်ငန်းစဥ်များ

(၁) လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအား တိုင်ကြားနိုင်သည့်ယန္တယားတခုကို ထူထောင်ပြီး ချိုးဖောက်မှုများကို စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း၊

(၂) ပြစ်ဒဏ်မှ ကင်းလွတ်နေမှု (culture of Impunity) ကို ရပ်တန့်နိုင်စေရန်အတွက် ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဥ်များကို အသုံးပြု၍ ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၊

(၃) အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ ပေါ်လစီများနှင့် အစီအစဥ်များအားလုံးသည် လူ့အခွင့်အရေးစံချိန်စံညွန်းများကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားပြီး ကိုက်ညီ‌အောင် အခြားဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ခြင်း။