စုံစမ်းရန်

သင်၏ စုံစမ်းမှုကို

အောင်မြင်စွာ ပေးပို့ နိုင်ခဲ့ပါပြီ
Minister of Human Rights Official Logo

ပေးပို့သည့်အချက်အလက်များကို လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှုသာ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်သည့်လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုခြင်းများကို လုပ်ဆောင်မည်ဟု ကတိပြုပါသည်။