ဆောင်ပုဒ်
တန်းတူညီမျှရေး              ငြိမ်းချမ်းရေး              တရားမျှတရေး
အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက် - Vision
ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း နေထိုင်ကြသော ပြည်သူများအားလုံး မည်သည့်အကြောင်းကြောင်းနှင့်မှ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲ တန်းတူညီမျှစွာဖြင့် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးစံချိန်စံနူန်းများနှင့်အညီ အခြေခံအခွင့်အရေးများကို ရရှိခံစားနိုင်စေရန်
ခံယူသည့်လုပ်ငန်းတာဝန် - Mission
 ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်သူများအားလုံး အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများ ခံစားခွင့်ရရှိရေးအတွက် လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းများကို လေးစားရန်၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရန်၊ မြှင့်တင်ပေးရန်ဆိုသည့် အစိုးရတာဝန်များကို ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲပြီး လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို မှတ်တမ်းတင် ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ချိုးဖောက်သူများကို အရေးယူနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများအား နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွန်းများနှင့်အညီ ထမ်းဆောင်သွားရန်၊
Previous
Next

သတင်းပေးပို့ တိုင်ကြားရန်

ပေးပို့သည့်အချက်အလက်များကို လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်သည့်လုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုခြင်းများကို လုပ်ဆောင်မည်ဟု ကတိပြုပါသည်။
  • All
  • ပညာပေးကာတွန်းများ
  • ပညာပေးပိုစတာများ
  • ပညာပေးဟောပြောမှုများ
  • လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအချက်များ