လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ အတွဲ(၁)၊ အမှတ် (၉)

ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများ
  • စစ်အုပ်စုထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ ကွဲလွဲနေသည့် ကလေးအကျဉ်းထောင်တွင်း အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှု
  • ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်ခံရမှုများ
  • စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်ခံရမှုများ
  • မကွေးတိုင်းအတွင်း ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်ခံရမှုများ
  • စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲက အင်တာနက် ဖြတ်တောက်ခံထားရမှုများ
  • NUG၊ CRPHနှင့် NUCCကို ဥရောပ ပါလီမန် ထောက်ခံ