လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ အတွဲ(၁)၊ အမှတ် (၃)

ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများ

  • စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး သံပုံးတီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုအပေါ် ဖမ်းဆီး သတိဖြတ်ခံရမှု့များ
  • လူငယ်များ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခံရမှုများ
  • စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင် ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခံရမှုများ
  • ၁၆ရက်တာလှုပ်ရှားမှုအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းစီစဉ်ခဲ့သည့် စကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲများ