လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ အတွဲ(၁)၊ အမှတ် (၁၅)

ပါဝင်သော အကြောင်းအရာအများ

  • အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီကျူးလွန်နေသည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများစွာအနက် အများဆုံး သုံးမျိုး
  • ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်
  • ဇူလိုင် ၁ ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ
  • မကွေးတိုင်းအတွင်းရှိ ပြည်သူများဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်ခံရမှုများ
  • စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် ဖြစ်တည်လာသည့်ကိန်းဂဏန်းများ