လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ အတွဲ(၁)၊ အမှတ် (၁၃)

လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သတင်းလွှာကို နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်ပါသည်။

အဆိုပါ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ အတွဲ(၁)၊ အမှတ် (၁၃) ကို အောက်ပါ link တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။