လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ အတွဲ(၁)၊ အမှတ် (၁၂)

ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများ
  • စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင် ပြည်သူများဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခံရမှုများ
  • မကွေးတိုင်းတွင် ပြည်သူများဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခံရမှုများ
  • ရန်ကုန်တိုင်းတွင် ပြည်သူများဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခံရမှုများ
  • နိုင်ငံအနှံ့ ပြည်သူများဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်ခံရမှုများ
  • နိုင်ငံအနှံ့ အကျဉ်းထောင်များနှင့်စစ်ကြောရေးစခန်းများ၌ ဖိနှိပ်နေမှုများ
  • စစ်တပ်၊ ရဲပါဝင်သည့် သွေးသောက်တပ်ဖွဲ့၏ သတ်ဖြတ်နေမှုများ