အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျွန်ပြုခြင်းတိုက်ဖျက်ရေးနေ့အတွက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်း၏ သတင်းစကား