အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးနေ့ – ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ သတင်းစကား