လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၏တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများကို ပြည်သူသို့အစီရင်ခံခြင်း

 
မေလ ၄ ရက် ၂၀၂၂ခုနှစ်
 
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်များအားစဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပြီးခဲ့သည့် တစ်နှစ်တာအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်သူများအား အရေးယူနိုင်ရန် နိုင်ငံတကာ ကို စည်းရုံ;လှုံ့ဆော်ခြင်း ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် အကြိမ်(၅၀)ခန့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ(၁၀၆)ကြိမ်၊ နိုင်ငံခြားအစိုးရများနှင့် အကြိမ်(၅၀) စသည်ဖြင့် အသီးအသီးတွေ့ဆုံခဲ့ကာတိုးတက်မှုရလဒ်များလည်း ရရှိခဲ့ပါသည်။
 
ဝန်ကြီးဌာန၏ အဓိက တာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်သော လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုအချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်းကိုလည်း စနစ်တကျ ပြုစုထားရှိပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စရပ်များကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
 
လူ့အခွင့်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သောမူဝါဒချမှတ်ခြင်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအသီးသီးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ
  • ရိုဟင်ဂျာမူဝါဒ
  • စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများ
  • လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်၍ လမ်းညွှန်ချက်များ စသည်တို့ကိုလည်း ထုတ်ပြန်ထားရှိနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ပြည်သူလူထုအား လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးရန် ကဏ္ဍတစ်ရပ်အနေနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပွဲများ၊ သတင်းလွှာများ၊ နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာစာချုပ်များအကြောင်း သရုပ်ဖော်ကာတွန်းများ စသည်ဖြင့် ဖြန့်ဝေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
 
ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား ပြည်သူသို့အစီရင်ခံ တင်ပြအပ်ပါသည်။